Là hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, dành cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Khách sạn 5 sao  

Khách sạn 4 sao  

Khách sạn 3 sao  

Khách sạn 2 sao  

Khách sạn 1 sao  

Biệt thự du lịch đạt chuẩn  

Căn hộ đạt chuẩn  

Khách sạn chưa xếp hạng  

Nhà nghỉ  

Home stay  

Biệt thự - căn hộ  

 Hỗ trợ trực tuyến